ברוכים הבאים
ישיבת תומכי תמימים
המרכזית

האתר הרשמי
על-פי הכלל ד"קדושה לא זזה ממקומה" מובן, שגם אלו שכבר "יצאו" מכותלי ישיבת תומכי תמימים, קדושתה זו של הישיבה לא זזה ממקומה בהם; ובפרט על-פי הידוע אודות ריבוי הכחות, היגיעה וההשתדלות שהשקיעו רבותינו נשיאינו בהישיבה.
(משיחת אחש"פ תשל"ו)

נולד לכם בן?
מזל טוב.

נותנים ״דמי קדימה״ לישיבה בקלות באמצעות האתר ומקבלים תעודת רישום במייל!
...ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זאל לערנען - (ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו): דאס איז פאר דער ישיבה (= שנותנים דמי קדימה שהילד ילמד . . זה עבור הישיבה).
(היום יום כ״ח אדר שני)

קופת הצדקה שלכם מלאה?

פדיון כפרות

כאן באתר >>
מנהג ישראל על פי האריז״ל הקדוש לערוך לפני יום כיפור ״פדיון הכפרות״ מנהג זה הינו סגולה לשנה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות. לפניכם ההזדמנות לקיום מנהג עתיק וקדוש זה בקלות ובמהירות.

סניפי הישיבה

קח חלק, כי זה הבית שלך!

"על ידי ישיבת תומכי תמימים בלוד קיבלתי... ובפרט בנוגע עזרתם לישיבה. ומובן בענין של מצוה אין צורך בנתינת תודה במיוחד, שהרי המצוה עצמה כולה אומרת תודה. עם כל זה רצוני להביע קורת רוחי מהעזר שלהם להישיבה, המראה שגזע צור מחצבתם חי ופועל אצלם". (אג"ק כ"ב-שע"ט)
תרומה
״תלמיד ישיבת תומכי-תמימים, גם לאחר שיוצא מבין כתלי הישיבה, נשאר תמיד תלמיד״
(ש״פ קדושים, תשי״ט)

״דמי קדימה״ לישיבה

...ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זאל לערנען - (ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו): דאס איז פאר דער ישיבה (= שנותנים דמי קדימה שהילד ילמד . . זה עבור הישיבה).
רישום התינוק
״ונתן כ״ק אדמו״ר שליט״א סכום מסוים באמרו: דאס איז פאר דער ישיבה״
(היום יום, כ״ח אדר שני)

סיפורים וזכרונות