ברוכים הבאים
ישיבת תומכי תמימים
המרכזית

האתר הרשמי
על-פי הכלל ד"קדושה לא זזה ממקומה" מובן, שגם אלו שכבר "יצאו" מכותלי ישיבת תומכי תמימים, קדושתה זו של הישיבה לא זזה ממקומה בהם; ובפרט על-פי הידוע אודות ריבוי הכחות, היגיעה וההשתדלות שהשקיעו רבותינו נשיאינו בהישיבה.
(משיחת אחש"פ תשל"ו)

נולד לכם בן?
מזל טוב.

בהיום יום כ״ח אדר שני - מביא הרבי שיש לרשום את הילד לישיבה מיד לאחר הברית. תוכלו לעשות את זה בקלות באתר.
...ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זאל לערנען - (ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו): דאס איז פאר דער ישיבה (= שנותנים דמי קדימה שהילד ילמד . . זה עבור הישיבה).
(היום יום כ״ח אדר שני)

סניפי הישיבה

קח חלק, כי זה הבית שלך!

"על ידי ישיבת תומכי תמימים בלוד קיבלתי... ובפרט בנוגע עזרתם לישיבה. ומובן בענין של מצוה אין צורך בנתינת תודה במיוחד, שהרי המצוה עצמה כולה אומרת תודה. עם כל זה רצוני להביע קורת רוחי מהעזר שלהם להישיבה, המראה שגזע צור מחצבתם חי ופועל אצלם". (אג"ק כ"ב-שע"ט)
תרומה
״תלמיד ישיבת תומכי-תמימים, גם לאחר שיוצא מבין כתלי הישיבה, נשאר תמיד תלמיד״
(ש״פ קדושים, תשי״ט)

רישום הרך הנולד לישיבה

...ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זאל לערנען - (ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו): דאס איז פאר דער ישיבה (= שנותנים דמי קדימה שהילד ילמד . . זה עבור הישיבה).
לרישום
״ונתן כ״ק אדמו״ר שליט״א סכום מסוים באמרו: דאס איז פאר דער ישיבה״
(היום יום, כ״ח אדר שני)

סיפורים וזכרונות