יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים

ביז אז מ’זאל קענען זאגן – אז כאילו לא היו ימים טובים לישראל חמישה עשר באלול וכיו”ב!
(שבת פרשת תבוא תשמ״ט)