קופת הצדקה שלכם מלאה?

סופרים את הכסף שהצטבר בקופת הצדקה

תורמים לישיבה את הסכום באמצעות כרטיס האשראי

מקבלים קבלה מוכרת לצרכי מס

יש לנו שוב מטבעות להשתמש בהן לצדקה