אפשרויות תרומה נוספות

העברה בנקאית בנק: לאומי
סניף: 668 (עסקים שורק - רמלה)
חשבון: 20180061
תרומה טלפונית מספר הטלפון שלנו זמין בין השעות 10:00 ל15:00
08-9224392
משלוח המחאה שליחת תרומה לת.ד. 857
שיכון חב״ד, לוד
מיקוד 7116002