אפשרויות תרומה נוספות

העברה בנקאית בנק: לאומי
סניף: 937 (לוד)
חשבון: 6200071
תרומה טלפונית מספר הטלפון שלנו זמין בין השעות 10:00 ל15:00
08-9224392
משלוח המחאה שליחת תרומה לת.ד. 6113
שיכון חב״ד, לוד
מיקוד 7116002