ישיבת תומכי תמימים המרכזית ליובאוויטש חב״ד (ע״ר)

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש חב״ד המרכזית הוקמה ע״י כ״ק אדמו״ר רבי יוסף יצחק שניאורסאהן נ״ע (האדמו״ר הקודם מליובאוויטש), לפני כ-70 שנה והיא הישיבה הראשונה של חב״ד בארץ הקודש.

לישיבה סניפים בלוד (ישיבה קטנה) ובכפר חב״ד (ישיבה גדולה) וכן גני ילדים וכולל אברכים.

הישיבה פועלת בצמוד להוראותיו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, הקימה והפעילה רבים ממוסדות חב"ד בארץ הקודש ומשמשת כמוסד הדגל של חסידות חב״ד בארץ הקודש.
מס׳ עמותה: 580012664
ת.ד. 6113, שיכון חב״ד לוד. מיקוד: 7116002
08-9224392
office@tmimim.co.il