ישיבת תומכי תמימים המרכזית ליובאוויטש חב״ד (ע״ר)

ה׳תרנ״ז (1887)
ישיבת תומכי תמימים מוקמת על ידי הרבי הרש״ב (רבי שלום דובער שניאורסון) בליובאוויטש.
מטרת הישיבה לגדל דורות של חסידים באמצעות לימוד תורת הנגלה והחסידות ביראת שמים.

ה׳תר״פ (1920)
תחת מנהיגות הרבי הריי״צ (רבי יוסף יצחק), ישיבת תומכי תמימים הופכת למוסד הנושא את דגל מסירות הנפש למען היהדות בתקופת רוסיה הקומוניסטית. הסניפים שנפתחים במחתרת חורתים בעוז את דרך מסירות הנפש עד טיפת הדם האחרונה.

ה׳תש״ח (1948)
ממקום מושבו בארצות הברית, הרבי הריי״צ מקים בארץ ישראל את ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית שפועלת ברוח מייסדיה ונשיאיה. הישיבה שוכנת תחילה בבניין נטוש בן שלוש קומות ליד שכונת הרכבת בלוד אשר נמצא ליד פרדס תפוזים. על כן מכונית הישיבה ״הפרדס״.

ה׳תשכ״ג (1963)
עקב התרחבות הישיבה, מוקם בכפר חב״ד סניף נוסף.
מאז ועד היום הישיבה המרכזית של חב״ד בישראל, תחת מנהיגותו של כ״ק הרבי מליובאוויטש (רבי מנחם מענדל), הצמיחה ומצמיחה דורות של חסידים ההולכים בדרך שהתוו מורי דרכה ונוטלים חלק מרכזי בגידול הדורות של חסידי ושלוחי חב״ד בעולום כולו.

*

ישיבת תומכי תמימים המרכזית כוללת את הסניף בלוד (ישיבה קטנה), הסניף בכפר חב״ד (ישיבה גדולה), גני ילדים וכולל אברכים.

הישיבה פועלת בצמוד להוראותיו של כ״ק אדמו״ר מליובאוויטש זי״ע, הקימה והפעילה במשך השנים רבים ממוסדות חב״ד בארץ הקודש ונחשבת כיום למוסד הדגל של חסידות חב״ד בארץ הקודש.
מס׳ עמותה: 580012664
ת.ד. 6113, שיכון חב״ד לוד. מיקוד: 7116002
08-9224392
office@tmimim.co.il