הגשת בקשה להנחה מ״מת״ן מפעל תורני לנוער״ הוגשה בהצלחה!

המסמכים הועברו לבדיקה ובעז״ה ניצור עמכם קשר במידת הצורך להשלמת התהליך, או עם קביעת הדרגא במת״ן עבור בנכם שיחי׳.

בע״ה במהלך חודש תמוז הבעל״ט תישלח אליכם חוברת ובה כל המידע הרלוונטי עבור כניסת בנכם שיחי׳ להיות ׳תמים׳ בתומכי תמימים.

לנוחיותכם, רצ״ב העתק של הטפסים שהועברו לבדיקה.

בברכה לרוב נחת מכל יו״ח.