הורים יקרים,

בחרתם שאינכם מעוניינים למלא טופס בקשת הנחה וסיוע בהשתתפות ההורים בשכר הלימוד.
בכדי לסיים את הרישום של בנכם שיחי׳ לישיבתנו הק׳, אנא מלאו את טופס הצהרת ההורים המופיע מטה.

בע״ה במהלך חודש תמוז הבעל״ט תישלח אליכם חוברת ובה כל המידע הרלוונטי עבור כניסת בנכם שיחי׳ להיות ׳תמים׳ בתומכי תמימים.

בברכה לקיץ בריא ורוב נחת מכל יו״ח.