בהתוועדות י”ב בתמוז תשמ”ה כשביקש הרבי לבנות בכפר חב”ד מבנה שישמש כמרכז להפצת חסידות בישראל, אשר שמו יהיה “בית אגודת חסידי חב”ד”. הרבי ביקש שיקימו כולל אברכים שישכון במקום זמני עד שייבנה הבניין החדש.

מיד עם הקמתו של בניין 770 בכפר חב״ד – עבר לשם כולל האברכים כהוראת הרבי ומאז ועד היום משמש הכולל לאברכים בשנותיהם הראשונות שלאחר החתונה.

הרב שלום דובער לבקובסקי שליט״א

ראש הכולל
054-2005747

בואו לבקר

בניין 770, כפר חב״ד